Lifestyle

Show_1430
Lifestyle

ΜΚΟ Κλίμακα: Όταν "σπίτι"... είναι ο δρόμος

της Βιβέττας Λαϊνιώτη

Η οικονομική κρίση, η ανεργία και η ανεπάρκεια της κρατικής υποστήριξης, οδηγούν αρκετούς ανθρώπους στο δρόμο.  Είναι οι άστεγοι. Μια λέξη που, παρά το δραματικό της περιεχόμενο, δεν μπορεί να εκφράσει το πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις. Η βοήθεια οργανισμών όπως η «Κλίμακα» είναι στις μέρες μας πιο σημαντική από ποτέ. Και, φυσικά, είναι στο χέρι μας να στηρίξουμε όλοι κάθε προσπάθεια συμπαράστασης στον συνάνθρωπο που δοκιμάζεται. Γιατί μαζί του δοκιμάζεται και η ανθρωπιά μας…


Πριν λίγα χρόνια, η εικόνα ενός άστεγου ήταν συνδεδεμένη με την εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες και συνήθως τη συναντούσες σε υποβαθμισμένες περιοχές. Στην Αθήνα του 2012, το φαινόμενο των άστεγων εξελίσσεται σε μείζον πρόβλημα.
«Το πρόβλημα των αστέγων στην Ελλάδα δεν είναι σημερινό. Υπάρχει από τη δεκαετία του '90 και συνεχώς αυξάνεται. Ωστόσο, μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια της κρίσης στη χώρα, θα λέγαμε πως ήταν ένα πρόβλημα μη ορατό και αρκετά υποτιμημένο από την κοινή γνώμη και την πολιτεία. Τα τελευταία χρόνια, η ανεργία και η φτώχεια που πλήττουν την Ελλάδα, έφεραν με πολύ δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το θέμα των αστέγων. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει αλλάξει η ταυτότητα και το προφίλ των ανθρώπων που καταλήγουν στον δρόμο», αναφέρει η κυρία Άντα Αλαμάνου, από τη μη κυβερνητική οργάνωση Κλίμακα.
Οι «νεοάστεγοι»,  όρος που χρησιμοποιείται από την Κλίμακα, δεν είναι διαφορετικοί από εμάς. Είναι οι άνθρωποι που μέχρι χθες ζούσαν στην διπλανή πόρτα, αλλά είχαν την ατυχία να τα χάσουν όλα. Καθημερινά, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν την σκληρή πραγματικότητα, πασχίζοντας για την επιβίωσή τους. Η νέα κατηγορία αστέγων διαφέρει «γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν παρουσιάζουν ψυχιατρικά προβλήματα ή θέματα εξάρτησης. Είναι άστεγοι καθαρά για οικονομικούς λόγους και γι’ αυτό το λόγο, θεωρητικά έχουν και την μεγαλύτερη πιθανότητα επανένταξης στην κοινωνία. Η οικονομική συγκυρία όμως δεν τους βοηθάει. Είναι άτομα ηλικίας 30- 45 ετών, αλλά και νεώτερα που αναπόφευκτα καταλήγουν στον δρόμο αν δεν υπάρχει μια οικογένεια να τα βοηθήσει. Ωστόσο,  η χειρότερη κατηγορία είναι οι  άνω των 45 ετών, που έχασαν την δουλειά τους λίγο πριν βγουν στην σύνταξη, που σημαίνει ότι δεν έχουν κανένα εισόδημα και, φυσικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν μια άλλη δουλειά», σημειώνει η κυρία Αλαμάνου.

Το άρθρο 21 του Συντάγματος προβλέπει πως το κράτος οφείλει να βοηθάει τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης. Δυστυχώς όμως δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα κάποια πρακτική εφαρμογή. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κλίμακας, το 2011 οι άστεγοι στην Ελλάδα έφτασαν τους 20.000 και εκτιμάται ότι ο αριθμός θα αυξηθεί, ακόμη περισσότερο, το 2012.

Η Κλίμακα
Η Κλίμακα ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, με δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο στη διάθεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Προσφέρει υπηρεσίες ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, ειδικής υποστήριξης και φροντίδας σε άτομα και ομάδες ευπαθείς με πολλαπλά προβλήματα, που χρήζουν συστηματικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης. Η Κλίμακα λειτουργεί μονάδες ψυχικής υγείας υπό τη μορφή οικοτροφείων, ξενώνων, προστατευμένων διαμερισμάτων,  κινητών μονάδων και κέντρων ημέρας. Η «ΚΛΙΜΑΚΑ», στο πλαίσιο των δράσεων της κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, ασχολείται ενεργά τα τελευταία 10 χρόνια με το πρόβλημα της εκτός στέγης διαβίωσης, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, στο οποίο επαγγελματίες της υγείας και των κοινωνικών επιστημών παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους άστεγους συμπολίτες μας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας όπως: έρευνα, πρόληψη, streetwork, κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσης, εκπαίδευση, υπηρεσίες για την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση, εργασιακή αποκατάσταση και επανένταξη των αστέγων στον κοινωνικό ιστό, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την κατανόηση του φαινομένου και των αποστιγματισμό της ομάδας στόχου. Παράλληλα, ο φορέας παρεμβαίνει με προτάσεις του προς αρμόδιους φορείς της πολιτείας, στο πλαίσιο σχεδιασμού πολιτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της έλλειψης στέγης.

Νέα αρχή στον Ξενώνα Φιλοξενίας
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Αστέγων της Κλίμακας, δυναμικότητας 10 ατόμων, παρέχει τη δυνατότητα βραχύχρονης διαμονής σε ενήλικα άτομα που διαβιούν εκτός στέγης ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκείας κ.λπ. Προτεραιότητα στη δυνατότητα  φιλοξενίας στον Ξενώνα δίδεται σε αστέγους με προβλήματα ψυχικής υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στη θεραπευτική διαδικασία και ότι η ύπαρξη ψυχικής διαταραχής δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην απρόσκοπτη  λειτουργία του Ξενώνα.
Ο Ξενώνας δεν αποτελεί παροχή ενός μόνιμου καταλύματος στους ενοίκους του, αλλά μία περίοδος «ανασυγκρότησης», προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατά το δυνατόν οι παράγοντες που οδήγησαν στην απώλεια στέγης (ανεργία, ιατρικά – ψυχιατρικά προβλήματα, εξαρτήσεις, διαπροσωπικές σχέσεις κ.λπ.). με απώτερο στόχο την κοινωνική τους επανένταξη. Αξιοσημείωτο είναι πως, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 10 άτομα, αυτήν τη στιγμή έχει 25. Λειτουργεί με τρόπο που προσομοιάζει με ένα τυπικό «νοικοκυριό», αποτελώντας την «εικονική πραγματικότητα» για τους ενοίκους του που βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης της λειτουργικότητάς τους για αυτόνομη διαβίωση. 
Ο Ξενώνας υποστηρίζεται από επιστημονική ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων (Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Νοσηλεύτρια, Επισκέπτρια Υγείας, Επόπτρια Υγείας, Κοινωνική Λειτουργός). Η λειτουργία του Ξενώνα βασίζεται στην ικανότητα αυτόνομης - ημιαυτόνομης διαβίωσης των ενοίκων του, η οποία και δεν απαιτεί την παρουσία των μελών της πολυκλαδικής ομάδας σε 24ωρη ή καθημερινή βάση. Ο ρόλος της επιστημονικής ομάδας είναι υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους ενοίκους του Ξενώνα, με στόχο αφενός τη βελτίωση των ικανοτήτων αυτόνομης διαβίωσή τους, αφετέρου την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Στεγάζεται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 30, στο Γκάζι.

Παράλληλες δράσεις
Παράλληλη και συμπληρωματική δράση, ως προς τους στόχους του Προγράμματος, αποτελεί η λειτουργία του Εργαστηρίου  Ανακύκλωσης Χαρτιού από τον Κοι.Σ.Π.Ε 3ου Τ.Ο.Ψ.Υ Ν. Αττικής «Κλίμαξ plus».
Πρόκειται για ένα Εργαστήριο κοινωνικής οικονομίας με δραστηριότητες που αφορούν στη συλλογή και μεταπώληση χαρτιού προς ανακύκλωση, στο οποίο απασχολούνται ωφελούμενοι του Προγράμματος.
Επίσης, η Κλίμακα  συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσα από εκδηλώσεις, διαφημιστικές καμπάνιες για το φαινόμενο της έλλειψης στέγης, τον αποστιγματισμό των αστέγων και τη δυνατότητα  ένταξής τους στην κοινωνία. Η κ. Αλαμάνου μιλά για την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου. «Χτύπαγε ανά δευτερόλεπτο το τηλέφωνο, όπου ρωτούσαν τι να σας φέρουμε, τι χρειάζεστε κ.ά. «Έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλά πράγματα και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, ιδιαίτερα σε μια εποχή που ο κόσμος δεν έχει. Είναι πλέον οι πολίτες  πολύ ευαισθητοποιημένοι με το θέμα των αστέγων γιατί γνωρίζουν μέσα τους και φοβούνται πως αύριο μπορεί να είναι ένας από αυτούς. Τέλος, η Ομάδα Παρέμβασης στο Δρόμο πραγματοποιεί εξορμήσεις streetworking σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, όπου διαβιούν άστεγοι, παρέχουν πρώτες βοήθειες, είδη πρώτης ανάγκης και ενημερώνει τους άστεγους για το πρόγραμμα στήριξης».  ||

Το Κέντρο Ημέρας Αστέγων
Το Κέντρο Ημέρας συστεγάζεται με τον Ξενώνα Αστέγων. Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 -21:00 και οι δράσεις του περιλαμβάνουν:

  • Ιατρικές υπηρεσίες από συνεργάτες ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων
  • Ψυχιατρική εκτίμηση, θεραπεία και παρακολούθηση
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Ξεκούραση και φροντίδα προσωπικής υγιεινής (χώροι για λουτρό, ξύρισμα, πλύσιμο ρούχων)
  • Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (ρουχισμός, υπόδηση, κουβέρτες, φάρμακα, κ.λπ.)
  • Δείπνο δύο φορές την εβδομάδα, ενώ καθημερινά προσφέρονται είδη διατροφής (γάλα, γιαούρτια, φρούτα, χυμοί), καθώς επίσης καφές, αναψυκτικά και τσιγάρα (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
  • Διοργάνωση κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκδρομών, διακοπών
  • Επιμόρφωση σε θέματα αγωγής υγείας
  • Φιλοξενία και φροντίδα αστέγων σε 24ωρη βάση, σε ημέρες καύσωνα ή παγετού
  • Σχετικά Θέματα